Welkom

Wij willen al onze gasten bedanken voor het vertrouwen
dat zij 48 jaar in ons hebben gehad.
Helaas moeten wij door gezondheid stoppen.
Wij wensen al onze gasten het allerbeste toe en veel gezondheid.
Tineke en Pierre